English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

M. Białek, Ł. Korach, K. Czaja

Kopolimeryzacja etylenu z 1-heksenem wobec katalizatorów wanadowych immobilizowanych

na krzemionce zol-żelowej (j. ang.)

Polimery 2007, nr 11-12, 889


Streszczenie

Proszki krzemionkowe o zróżnicowanej morfologii i charakterze chemicznym powierzchni, otrzymane techniką zol-żelową, stosowano jako nośniki metaloorganicznych katalizatorów wanadowych (VOCl3/AlEt2Cl) do niskociśnieniowej kopolimeryzacji etylenu z 1-heksenem. Nośniki, przed zakotwiczeniem związku metalu przejściowego, poddawano jedno lub dwustopniowej modyfikacji, polegającej na wygrzewaniu w temp. 200°C wraz z ewentualnym dodatkowym działaniem AlEt2Cl. Stwierdzono, że typ zastosowanego nośnika układu katalitycznego oraz sposób jego modyfikacji znacząco wpływają na aktywność zarówno w procesie homopolimeryzacji etylenu jak i jego kopolimeryzacji z 1-heksenem. Szczególnie aktywnym i efektywnym w odniesieniu do zdolności wbudowania 1-olefiny w łańcuch polietylenu okazał się układ zakotwiczony na nośniku posiadającym powierzchniowe grupy metylowe, poddanym dodatkowo modyfikacji związkiem glinoorganicznym. Zaproponowany mechanizm korzystnego działania dwustopniowej modyfikacji polega najprawdopodobniej na pełnieniu przez wprowadzony związek glinoorganiczny roli "łącznika" odseparowującego centra aktywne od powierzchni nośnika, a tym samym wpływającego na zwiększenie ich dostępności dla cząsteczek monomeru, co jest szczególnie istotne w przypadku wyższej olefiny.


Słowa kluczowe: nośnik krzemionkowy, metoda zol-żelowa, kopolimeryzacja etylenu, katalizator metaloorganiczny


e-mail: bialek@uni.opole.pl


M. Białek, Ł. Korach, K. Czaja (79.6 KB)
Kopolimeryzacja etylenu z 1-heksenem wobec katalizatorów wanadowych immobilizowanych na krzemionce zol-żelowej (j. ang.)