English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

M. Bednarz, J. Pielichowski, J. Nizioł

RAPID COMMUNICATION
Nowe modyfikowane żywice epoksydowe do zastosowań w optyce nieliniowej (j. ang.)

Polimery 2006, nr 3, 218


Streszczenie

Otrzymano nowe żywice epoksydowe modyfikowane za pomocą chromoforów azo-karbazolowych. Zbadano właściwości nieliniowo optyczne otrzymanych materiałów metodą SHG (second harmonic generation). Stwierdzono, że otrzymane kompozyty wykazują stosunkowo duże wartości współczynnika polaryzowalności nieliniowej χ(2). Zaobserwowano również, że produkty te pod wpływem silnej wiązki światła wykazują efekt nanostrukturyzacji. Otrzymana dzięki temu siatka dyfrakcyjna może służyć do zapisu informacji.


Słowa kluczowe: karbazol, chromofory azowe, żywice epoksydowe, optyka nieliniowa


M. Bednarz, J. Pielichowski, J. Nizioł (82.3 KB)
Nowe modyfikowane żywice epoksydowe do zastosowań w optyce nieliniowej (j. ang.)