English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

K. Batko, A. Voelkel, M. Andrzejewski, E. Andrzejewska, H. Limanowska-Shaw

Charakterystyka warstwy wierzchniej wybranych cementów glasjonomerowych

metodą odwróconej chromatografii gazowej w warunkach zwiększonej wilgotności

Polimery 2006, nr 4, 280


Streszczenie

Przedstawiono podstawy teoretyczne metody odwróconej chromatografii gazowej (IGC) w zastosowaniu do oceny właściwości powierzchniowych różnych materiałów ze szczególnym uwzględnieniem cementów glasjonomerowych jako obiektów takich badań. Metodą IGC oznaczano wartości składowej dyspersyjnej swobodnej energii powierzchniowej (γsd) dwóch handlowych rodzajów takich cementów stosowanych jako wypełnienia dentystyczne. Badanymi parametrami, oprócz rodzaju cementu, były: wilgotność względna gazu nośnego używanego w metodzie IGC (RH=60% bądź 80%), rodzaj środowiska, w którym przechowywano próbki przed badaniem (woda lub sztuczna ślina) oraz czas takiego przechowywania (do 180 dób). Najbardziej istotnym parametrem okazała się wartość RH: w warunkach mniejszej wilgotności gazu nośnego aktywność powierzchniowa cementów była z reguły większa. Jednoznaczne określenie wpływu pozostałych parametrów okazało się niemożliwe ze względu na nieukierunkowaną fluktuację wartości γsd. Uzyskane wyniki wskazują na zbliżoną aktywność powierzchniową obydwu wypełnień.


Słowa kluczowe: odwrócona chromatografia gazowa, cementy glasjonomerowe, swobodna energia powierzchniowa, składowa dyspersyjna, wilgotność gazu nośnego


K. Batko, A. Voelkel, M. Andrzejewski, E. Andrzejewska, H. Limanowska-Shaw (92.1 KB)
Charakterystyka warstwy wierzchniej wybranych cementów glasjonomerowych metodą odwróconej chromatografii gazowej w warunkach zwiększonej wilgotności