English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

S. Barcikowski, M. Hustedt, B. Chichkov

Wytwarzanie nanokompozytów z zastosowaniem ablacji wymuszanej laserem

femtosekundowym w środowisku rozpuszczalników i monomerów (j. ang.)
Polimery 2008, nr 9, 657


Streszczenie

Na podstawie literatury scharakteryzowano ablację laserową jako metodę otrzymywania nanocząstek (rys. 1). Opisane badania własne dotyczyły wytwarzania nanocząstek o wąskim rozkładzie wymiarów za pomocą bezpośredniej ultraszybkiej ablacji substancji stałych. W ten sposób z rozmaitych materiałów (srebra, złota, stopu NiTi) uzyskiwano - bez wprowadzania jakichkolwiek chemicznych prekursorów - nanocząstki bezpośrednio zdyspergowane w cieczy, którą stanowił rozpuszczalnik (aceton, woda) lub monomer (np. akrylanowy). Polimeryzacja tak uzyskanej dyspersji monomeru prowadziła do powstawania kompozytu polimerowego z nanocząstkami, np. srebra (rys. 7 i 8). Opisywane nanocząstki charakteryzowano metodami SEM, TEM, ESEM i spektroskopii VIS (rys. 2-6).


Słowa kluczowe: ablacja laserowa, laser femtosekundowy, nanocząstki, dyspergowanie, nanokompozyty


e-mail: s.barcikowski@lzh.de


S. Barcikowski, M. Hustedt, B. Chichkov (207.5 KB)
Wytwarzanie nanokompozytów z zastosowaniem ablacji wymuszanej laserem femtosekundowym w środowisku rozpuszczalników i monomerów (j. ang.)