English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

K. Bajer, R. Malinowski, D. Bajer, S. Richert

RAPID COMMUNICATION
Właściwości sztywnych folii poli(kwas mlekowy)/ecoflex

przeznaczonych do termoformowania (j. ang.)

Polimery 2010, nr 7-8, 591


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2010.591

Streszczenie
W artykule przedstawiono wybrane właściwości sztywnych folii wytworzonych z poli(kwasu mlekowego) (PLA) oraz jego mieszanin z modyfikatorem Ecoflex przeznaczonych do termoformowania. Metodą chromatografii żelowej (GPC) wyznaczono ciężary cząsteczkowe otrzymanych polimerów. Wyroby poddano badaniom wytrzymałościowym, przenikalności gazów, transmitancji światła, zamglenia oraz zwilżalności (tabele 1-4). Stwierdzono, że dodatek Ecoflex ma korzystny wpływ na parametry przetwórcze i jakość folii, natomiast nieznacznie pogarsza właściwości wytrzymałościowe i transparentność produktów.


Słowa kluczowe: polimery biodegradowalne, poli(kwas mlekowy), folie sztywne, opakowania biodegradowalne


e-mail: k.bajer@impib.pl


K. Bajer, R. Malinowski, D. Bajer, S. Richert (62.7 KB)
Właściwości sztywnych folii poli(kwas mlekowy)/ecoflex przeznaczonych do termoformowania (j. ang.)