English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

K. Bajer, H. Kaczmarek

Metody badania biodegradacji materiałów polimerowych.

Cz. II. Techniki eksperymentalne

Polimery 2007, nr 1, 13


Streszczenie

Na podstawie przeglądu bieżącej literatury opisano liczne techniki eksperymentalne stosowane obecnie w laboratoryjnych badaniach biodegradacji polimerów i ich kompozycji, a także zespół cech, których zmiana pozwala na ocenę przebiegu i wydajności tego procesu. Szczególną uwagę poświęcono metodzie respirometrycznej polegającej na oznaczaniu ilości ditlenku węgla wydzielającego się podczas biologicznego rozkładu polimerów. Dopiero stosowanie wzajemnie uzupełniających się metod prowadzi do wyjaśnienia skomplikowanych mechanizmów biodegradacyjnych i przewidywania „czasu życia” tworzyw sztucznych.


Słowa kluczowe: polimery i kompozycje polimerowe, biodegradacja, ocena przebiegu, techniki eksperymentalne


e-mail: halina@chem.uni.torun.pl


K. Bajer, H. Kaczmarek (121.3 KB)
Metody badania biodegradacji materiałów polimerowych. Cz. II. Techniki eksperymentalne