English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

S. Krzemińska

Badania odporności błon z wulkanizatów kauczuku butylowego na przenikanie

mieszanin rozpuszczalników organicznych

Polimery 2005, nr 11-12, 868


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2005.868


Streszczenie

Przedstawiono wyniki badań czasu przebicia przez błony z wulkanizatów kauczuku butylowego (jako kryterium odporności błon na przenikanie ciekłych substancji) kilku rozpuszczalników organicznych występujących powszechnie w przemyśle farb i lakierów. Rozpuszczalniki stosowano w postaci bądź indywidualnej, bądź też mieszanin dwuskładnikowych. Zinterpretowano występowanie albo brak występowania różnic między przenikalnością każdego z rozpuszczalników w tych postaciach.


Słowa kluczowe: wulkanizaty kauczuku butylowego, rozpuszczalniki lakiernicze, odporność na przenikanie, czas przebicia
S. Krzemińska (98.4 KB)
Badania odporności błon z wulkanizatów kauczuku butylowego na przenikanie mieszanin rozpuszczalników organicznych