English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

E. Andrzejewska, A. Marcinkowska, M. Podgórska, I. Stępniak, M. Sądej

Fotopolimeryzacja: nowe badania, nowe materiały

Polimery 2009, nr 5, 327


Streszczenie
Artykuł stanowi przegląd literaturowy dotyczący reakcji fotopolimeryzacji z wykorzystaniem monomerów sieciujących. Omówiono wyniki nowych badań przebiegu i kinetyki fotopolimeryzacji kompozycji wieloskładnikowych. Przedstawiono również możliwości otrzymywania techniką fotopolimeryzacji mieszanin polimerowych, nanokompozytów oraz stałych elektrolitów polimerowych. Zasygnalizowano kierunki zastosowań reakcji fotopolimeryzacji oraz uzyskanych na tej drodze materiałów polimerowych.

Słowa kluczowe: fotopolimeryzacja, kinetyka, monomery sieciujące, ciecze jonowe, nanokompozyty, elektrolity polimerowe


e-mail: ewa.andrzejewska@put.poznan.pl


E. Andrzejewska, A. Marcinkowska, M. Podgórska, I. Stępniak, M. Sądej (256.7 KB)
Fotopolimeryzacja: nowe badania, nowe materiały