English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

E. Andrzejewska, M. Andrzejewski, J. Jęczalik, T. Sterzyński

RAPID COMMUNICATION
Kompozyty fotoutwardzalnych żywic akrylanowych wzmacniane

włóknami naturalnymi i polimerowymi (j. ang.)

Polimery 2009, nr 5, 382


Streszczenie
Celem niniejszej pracy było otrzymanie nowej rodziny kompozytów z matrycą z fotoutwardzalnych żywic akrylanowych, wzmacnianych włóknem naturalnym lub wysokozorientowanym włóknem termoplastycznym oraz zbadanie właściwości tych kompozytów. Matryce kompozytów stanowiły utwardzone promieniowaniem UV żywice epoksyakrylanowe lub epoksymetakrylanowe. Jako wzmocnienie ciągłe zastosowano włókno konopne lub włókno z izotaktycznego polipropylenu (iPP) modyfikowane kopolimerem etylen/octan winylu (EVA). Stwierdzono poprawę pewnych właściwości mechanicznych w większości badanych kompozytów. W przypadku kompozytów wzmocnionych włóknami z iPP zaobserwowano przejście krucho-ciągliwe.

Słowa kluczowe: fotopolimeryzacja, kompozyty, włókna, właciwości mechaniczne


e-mail: tomasz.sterzynski@put.poznan.pl


E. Andrzejewska, M. Andrzejewski, J. Jęczalik, T. Sterzyński (77.7 KB)
Kompozyty fotoutwardzalnych żywic akrylanowych wzmacniane włóknami naturalnymi i polimerowymi (j. ang.)