English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

A. Duda, T. Biela, A. Kowalski, J. Libiszowski

Aminy jako (ko)inicjatory polimeryzacji cyklicznych estrów (j. ang.)

Polimery 2005, nr 7-8, 501


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2005.501


Streszczenie

Artykuł przeglądowy dotyczący zastosowania amin jako (ko)inicjatorów w polimeryzacji z otwarciem pierścienia cyklicznych estrów alifatycznych rozpoczęto od opisu chronologicznie najwcześniejszego wykorzystania trzeciorzędowych amin (R3N) do inicjowania kontrolowanej polimeryzacji silnie naprężonego, czteroczłonowego β-laktonu - β-propiolaktonu (PL) [równanie (1)]. Następnie przedstawiono próby wysokotemperaturowej polimeryzacji sześcio- i siedmioczłonowych δ- i ε-laktonów o średnim naprężeniu pierścienia inicjowanej pierwszorzędowymi aminami (RNH2) lub α-aminokwasami. Ostatecznie wykazano, że najlepsze wyniki uzyskuje się w procesie dodatkowo katalizowanym oktanianem cyny(II) [Sn(Oct)2]. Wprowadzenie dodatkowego katalizatora pozwala m.in. na obniżenie temperatury reakcji i powoduje zwiększenie ciężaru cząsteczkowego produktów. Przedyskutowano mechanizm takiej polimeryzacji. Wyniki własnych badań kinetycznych [równania (9) i (10)] oraz analiz otrzymanych polimerów metodami 1H NMR, spektrometrii masowej MALDI TOF i chromatografii z wykluczeniem objętości (SEC) wskazują, że polimeryzacje ε-kaprolaktonu (CL) lub L,L-laktydu (LA) inicjowane układem RNH2/Sn(Oct)2 spełniają kryteria procesu żyjącego i dlatego pozwalają na w pełni kontrolowaną syntezę odpowiednich polimerów. Opisano wybrane zastosowania preparatywne, mianowicie syntezę kopolimerów N-karboksybezwodników a-aminokwasów i LA [równanie (7)] oraz poliestrów gwiaździstych na podstawie dendrymerów poliaminowych [wzory (I) i (II)].


Słowa kluczowe: ε-kaprolakton, L,L-laktyd, β-laktony, α-aminokwasy, aminy, oktanian cyny(II), polimeryzacja z otwarciem pierścienia, alifatyczne poliestry, polimery gwiaździste
A. Duda, T. Biela, A. Kowalski, J. Libiszowski (1.18 MB)
Aminy jako (ko)inicjatory polimeryzacji cyklicznych estrów (j. ang.) - cz. I
A. Duda, T. Biela, A. Kowalski, J. Libiszowski (1.12 MB)
Aminy jako (ko)inicjatory polimeryzacji cyklicznych estrów (j. ang.) - cz. II