English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

X. Allonas, J. Lalevée, F. Morlet-Savary, J. P. Fouassier

Wyjaśnienie podstaw reaktywności układów fotoinicjujących fotopolimeryzację (j. ang.)

Polimery 2006, nr 7-8, 491


Streszczenie

W artykule o charakterze monograficznym przedstawiono przegląd publikacji (w istotnym stopniu - prac własnych z ostatnich kilku lat) poświęconych metodom i wynikom badania mechanizmu reakcji elementarnych w procesie inicjowania fotopolimeryzacji przez układy fotoinicjujące (PIS). Omówiono wybrane wyniki uzyskiwane metodami TRAS (Time-resolved absorption spectroscopy), z uwzględnieniem nowej metody indukowanej laserem kalorymetrii fotoakustycznej (LIPAC). Sporo uwagi poświęcono zagadnieniu zależności reaktywności rodników od ich budowy oraz własnemu sposobowi bezpośredniej obserwacji rodników (na przykładzie rodników akrylanowych), a także ocenie ich reaktywności na podstawie metody TRAS (rys. 6-8).


Słowa kluczowe: fotoinicjator, fotopolimeryzacja, rodniki, wykrywanie, reaktywność


e-mail: x.allonas@uha.fr


X. Allonas, J. Lalevée, F. Morlet-Savary, J. P. Fouassier (213.3 KB)
Wyjaśnienie podstaw reaktywności układów fotoinicjujących fotopolimeryzację (j. ang.)