English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

M. M. Alavi Nikje, Z. Mozaffari

Selektywne epoksydowanie polibutadienu z końcowymi grupami hydroksylowymi

w obecności MoO3 z zastosowaniem generowanego in situ dimetylodioksiranu (j. ang.)

Polimery 2007, nr 11-12, 820


Streszczenie

Metodami spektroskopii 1H NMR, 13C NMR oraz FT-IR określono budowę produktów wymienionej w tytule reakcji (rys. 1-9, tabele 1 i 2). Na tej podstawie stwierdzono, że nie towarzyszą jej procesy uboczne a obecne w wyjściowym polimerze grupy wodorotlenowe zostają zachowane. Reaktywność polimerowego łańcucha zależy od jego mikrostruktury i maleje w szeregu ugrupowań 1,4-cis > 1,4-trans > 1,2-winylowe. Zbadano wpływ stężenia czynnika utleniającego oraz czasu epoksydowania na jego wydajność (tabele 3 i 4). Podkreślono łatwość realizacji i zalety ekologiczne omawianej reakcji.


Słowa kluczowe: polibutadien z końcowymi grupami wodorotlenowymi, epoksydowanie, dimetylodioksiran, mikrostruktura


e-mail: alavim2006@yahoo.com


M. M. Alavi Nikje, Z. Mozaffari (159.2 KB)
Selektywne epoksydowanie polibutadienu z końcowymi grupami hydroksylowymi w obecności MoO3 z zastosowaniem generowanego in situ dimetylodioksiranu (j. ang.)