English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

A. Z. Ahmadzai, A. H. Behravesh

Wpływ warunków przetwarzania na penetrację wody podczas formowania ABS

w procesie wtryskiwania wspomaganego wodą (j. ang.)

Polimery 2011, nr 3, 232


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2011.232

Streszczenie

Omówiono zależność penetracji wody w uplastycznionym, znajdującym się w gnieździe formy tworzywie ABS (akrylonitryl-butadien-styren) oraz charakterystyki wytwarzanych elementów (grubości ścianki, średnicy kanału, skurczu) od parametrów procesu wtryskiwania wspomaganego wodą (WAIM), takich jak: opóźnienie wtrysku wody (delay time), czas docisku (holding time) oraz temperatura formowania. Badania prowadzono podczas formowania rozgałęzionej, dwuramiennej rurki, której pusty rdzeń uzyskiwano dzięki penetracji wtryskiwanej wody (tabela 1). Wyniki wskazują, że kształtki o najlepszej charakterystyce, tj. odpowiedniej długości penetracji wody w ciekłym ABS, małej różnicy grubości ścianek, jednakowej średnicy pustego rdzenia i małym skurczy można otrzymać stosując długi czas docisku (10 sec), wyższą temperaturę formowania (50 °C) i niedługi czas opóźnienia wtryskiwania wody (2,5 sec) (rys. 1—9).


Słowa kluczowe: wtryskiwanie wspomagane wodą, WAIM, penetracja wody, elementy puste, opóźnienie wtrysku wody, czas docisku, temperatura formowania


e-mail: amirhb@modares.ac.ir


A. Z. Ahmadzai, A. H. Behravesh

Wpływ warunków przetwarzania na penetrację wody podczas formowania ABS w procesie wtryskiwania wspomaganego wodą (j. ang.)