English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

Z. Czech

RAPID COMMUNICATION
2-Winylooksykarbonylooksymetyloantrachinon jako nowy nienasycony fotoinicjator

stosowany do sieciowanych za pomocą UV samoprzylepnych klejów poliakrylanowych (j. ang.)
Polimery 2006, nr 10, 754


Streszczenie

Nowoczesna technologia sieciowania przy użyciu promieniowania UV wymaga zastosowania wydajnych wysokoefektywnych fotoinicjatorów. Zdecydowanie najlepszym rozwiązaniem technologicznym jest zastosowanie nienasyconych fotoinicjatorów, wbudowanych w trakcie syntezy kleju samoprzylepnego (PSA) w łańcuch polimeru a następnie biorących aktywny udział wjego sieciowaniu za pomocą UV. W pracy wykorzystano nienasycony fotoinicjator na bazie antrachinonu [VCMA, wzór (I)], który w ilościach od 0,1 do 2,0% mas. zastosowano do syntezy fotoreaktywnego PSA zbudowanego z akrylanu 2-etylohyksylu, akrylanu metylu oraz kwasu akrylowego. Otrzymane fotoreaktywne kleje poliakrylanowe po powleczeniu na folię poliestrową sieciowano lampą UV. Określono adhezję i kohezję usieciowanych PSA w zależności od stężenia fotoinicjatora oraz czasu sieciowania pod lampą UV (rys. 1-4). Stwierdzono, że wysokie wartości adhezji i kohezji osiągnięto stosując stężenia fotoinicjatora rzędu 0,5 % mas., a czasy sieciowania rzędu 2,5-3min. Opisane i scharakteryzowane w artykule fotoreaktywne kleje poliakrylanowe otrzymane z zastosowaniem jako fotoinicjatora 2-winylooksykarbonylooksymetyloantrachinonu mogą być stosowane do produkcji szerokiego asortymentu technicznych i medycznych produktów samoprzylepnych.


Słowa kluczowe: fotoreaktywny samoprzylepny klej poliakrylanowy, nienasycony fotoinicjator, sieciowanie UV, adhezja, kohezja


e-mail: psa_czech@wp.pl


Z. Czech (106.3 KB)
2-Winylooksykarbonylooksymetyloantrachinon jako nowy nienasycony fotoinicjator stosowany do sieciowanych za pomocą UV samoprzylepnych klejów poliakrylanowych (j. ang.)