English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

B. Kowalska

RAPID COMMUNICATION

Przetwórcze wykorzystanie zależności p-v-T (j. ang.)
Polimery 2006, nr 11-12, 862


Streszczenie

Znajomość zależności ciśnienie-objętość właściwa-temperatura (p-v-T) dotyczących polimerów jest istotna w analizie procesu wtryskiwania. W ramach tej pracy wyznaczono zmiany v podczas powolnego izobarycznego ochładzania polipropylenu (Malen P typ J-400) stosując różne wartości ciśnienia z przedziału 0,1-160MPa (rys. 1). Otrzymane wyniki opisano za pomocą równania Taita określając parametry dobierane odnoszące się do stanu ciekłego i stałego polimeru (tabela 1 i 2). Kinetykę krystalizacji próbek wyznaczano za pomocą pomiarów DSC (rys. 2), a wyniki opisano korzystając z modelu Nakamury-Hiebera (tabela 3). Za pomocą symulacji komputerowej określono zależność p-v-T odpowiadającą wysokim szybkościom chłodzenia polimeru, czyli takim jakie stosuje się w procesie wtryskiwania.


Słowa kluczowe: proces wtryskiwania, zależność p-v-T, równanie Taita, model Nakamury-Hiebera


e-mail: beatak@fenix.lublin.pl


B. Kowalska (236.1 KB)
Przetwórcze wykorzystanie zależności p-v-T (j. ang.)