English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

E. Andrzejewska, I. Stępniak

RAPID COMMUNICATION

Stałe elektrolity typu polimer-ciecz jonowa o dużym przewodnictwie jonowym

otrzymywane metodą polimeryzacji in situ (j. ang.)
Polimery 2006, nr 11-12, 859


Streszczenie

W pracy zaproponowano metodę otrzymywania stałych elektrolitów polimerowych polegającą na fotopolimeryzacji mieszanin monomer-ciecz jonowa. Metoda ta pozwala na uzyskanie stałych elektrolitów polimerowych w wyniku reakcji przebiegającej w temperaturze pokojowej wstosunkowo krótkim czasie rzędu 10min. Do wytworzenia matrycy polimerowej wybrano monomery oraz żywice (met)akrylowe. Stosowane ciecze jonowe podano w tabeli 1. Dzięki odpowiedniemu doborowi substratów uzyskano stałe elektrolity polimerowe o dużym przewodnictwie jonowym, rzędu 10-3-2·10-2S/cm (tabela 2), w niektórych przypadkach przekraczającym przewodnictwo zastosowanej cieczy jonowej.


Słowa kluczowe: elektrolity polimerowe, ciecze jonowe, fotopolimeryzacja, przewodnictwo właściwe


e-mail: ewa.andrzejewska@put.poznan.pl


E. Andrzejewska, I. Stępniak (63.4 KB)
Stałe elektrolity typu polimer-ciecz jonowa o dużym przewodnictwie jonowym otrzymywane metodą polimeryzacji in situ (j. ang.)