English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

Polimery, nr 9/2020

T. Kozik, M. Śniechowski, W. Łużny 2020-08-04
Badanie samoorganizujących się monowarstw na bazie alkanotioli pokrytych poli(metakrylanem metylu) o różnej taktyczności (j. ang.)

>>>

A. Krokos, M. Gazińska, B. Kryszak, P. Dzienny, B. Stępak, M. Olejarczyk, P. Gruber, R. Kwiatkowski, A. Bondyra, A. Antończak 2020-08-04
Porównanie właściwości termicznych, strukturalnych oraz morfologii mikrosfer z poli(L-laktydu) i z poli(L-laktydu)/hydroksyapatytu przeznaczonych do procesu spiekania laserowego (j. ang.)

>>>

M. Rabiej 2020-08-04
Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych do identyfikacji polimerów na podstawie ich palności (j. ang.)

>>>

J. Fabia, A. Gawłowski, M. Rom, C. Ślusarczyk, W. Biniaś, A. Brzozowska-Stanuch, M. Puchalski 2020-08-06
Włókna kompozytowe PET/Cloisite®15A – badania struktury i mechanizmu inhibitowania płomienia (j.ang.)

>>>

S. Rabiej, M. Rabiej 2020-08-06
Porównanie struktury stosów lamelarnych w semikrystalicznym polimerze w trakcie topnienia i krystalizacji za pomocą Metody Superpozycji Intensywności (j. ang.)

>>>

M. Śniechowski, T. A. Kozik, W. Łużny 2020-08-06
Wpływ wielkości jonów domieszkujących na właściwości strukturalne uporządkowanych układów poli(3,4-etylenodioksytiofenu) (j. ang.)

>>>

T. Gabryś, C. Ślusarczyk 2020-08-06
Wpływ dodatku tlenku grafenu na strukturę kompozytowych włókien celulozowych (j. ang.)

>>>

CZĘŚĆ INFORMACYJNA (Polimery, nr 9/2020) 2020-09-25