English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

Polimery, nr 9/2014

M. Studziński, R. Jeziórska, A. Szadkowska, M. Zielecka 2014-08-11
Kompozyty polipropylen/nanokrzemionka z udziałem EOC-g-GMA jako kompatybilizatora (j. ang.)

>>>

J. M. Hutchinson, F. Shiravand, Y. Calventus, F. Ferrando 2014-08-11
Porównanie wysoko eksfoliowanych nanokompozytów żywicy epoksydowej z krzemianami wytwarzanych trzema metodami (j. ang.)

>>>

I. Ofat, J. Kozakiewicz 2014-08-11
Modyfikacja poliestrowo-epoksydowych i poliestrowych farb proszkowych za pomocą nanoproszków silikonowo-akrylowych — wpływ na właściwości powierzchni powłok (j. ang.)

>>>

K. Kowalczyk, S. Kugler, T. Spychaj 2014-08-11
Antystatyczne powłoki poliuretanowe modyfikowane hybrydowymi nanonapełniaczami węglowymi (j. ang.)

>>>

M. Jastrzębska, H. Janik, D. Paukszta 2014-08-11
Badania kompozytów poliestrowych napełnionych modyfikowanym bentonitem (j. ang.)

>>>

J. Kotek, J. Brus 2014-08-11
Zależność właściwości mechanicznych nanokompozytów polimerowych od ich struktury określana na podstawie pomiarów czasów relaksacji T1ρ(13C) z zastosowaniem zmiennego pola ujarzmiania spinów (j. ang.)

>>>

F. P. La Mantia, M. Morreale, M. Ceraulo, M. C. Mistretta 2014-08-11
Wpływ naprężeń i temperatury na termomechaniczną degradację nanokompozytów PE-LD/OMMT (j. ang.)

>>>

M. Bieliński, P. Czyżewski 2014-08-11
Wpływ porowatej wkładki uszczelniającej na siły i odkształcenia występujące w połączeniu gwintowym opakowania wykonanego z tworzywa polimerowego (j. ang.)

>>>

M. Oleksy, M. Heneczkowski, R. Oliwa, G. Budzik, T. Dziubek, O. Markowska, K. Szwarc-Rzepka, T. Jesionowski 2014-08-11
Kompozyty hybrydowe na osnowie żywicy epoksydowej wytwarzane metodą odlewania próżniowego

>>>

A. Ryczek, M. Walczak, H. Galina 2014-08-11
Hiperrozgałęzione poliamidy kwasu 3,5-diaminobenzoesowego (j. ang.)

>>>