English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

Polimery, nr 9/2008

K. Sztuka, I. Kołodziejska 2010-09-03
Jadalne folie oraz powłoki powierzchniowe z polimerów naturalnych stosowane do opakowań żywności. Cz. I. Właściwości

>>>

H. Kaczmarek, K. Bajer 2010-09-06
Badanie przebiegu biodegradacji kompozytów poli(chlorek winylu)/celuloza

>>>

J. Turečková, I. Prokopová, P. Niklová, J. Šimek, P. Šmejkalová, F. Keclík 2010-09-06
Biodegradowalne mieszaniny kopoliester/skrobia - otrzymywanie, właściwości mechaniczne, zwilżalność, przebieg biodegradacji (j. ang.)

>>>

L. Rosu, C. Ciobanu, D. Rosu, C. N. Cascaval 2010-09-06
Otrzymywanie i charakterystyka usieciowanych układów na podstawie żywicy epoksydowej i soli srebrowej sulfatiazolu (j. ang.)

>>>

B. Hausnerova, N. Honkova, A. Lengalova, T. Kitano, P. Saha 2010-09-06
Charakterystyka reologiczna w zakresie niskich szybkości ścinania stopów polimerów napełnionych włóknami. Cz. II. Badania eksperymentalne (j. ang.)

>>>

S. Barcikowski, M. Hustedt, B. Chichkov 2010-09-06
Wytwarzanie nanokompozytów z zastosowaniem ablacji wymuszanej laserem femtosekundowym w środowisku rozpuszczalników i monomerów (j. ang.)

>>>

E. Schab-Balcerzak 2010-09-06
Holograficzne siatki dyfrakcyjne w funkcjonalizowanych poliamidoimidach

>>>

P. Stączek 2010-09-06
Zautomatyzowana metoda sekwencyjnego korygowania przebiegu cyklu wtryskiwania tworzyw termoplastycznych. Cz. I. Deterministyczny algorytm korekcji

>>>

J. Tomaszewska, T. Sterzyński, K. Piszczek 2010-09-06
RAPID COMMUNICATION: Wpływ temperatury komory plastografometru Brabendera na stan równowagi momentu obrotowego nieplastyfikowango poli(chlorku winylu) (j. ang.)

>>>