English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

Polimery, nr 9/2006

E. Spasówka, E. Rudnik, J. Kijeński 2010-09-15
Biodegradowalne nanokompozyty polimerowe. Cz. I. metody otrzymywania

>>>

A. Szymczyk, Z. Rosłaniec 2010-09-15
Degradacja i stabilizacja termoplastycznych elastomerów eterowo-estrowych (TPE-E)

>>>

J. Cheng, J. Sun, H. Lin, D. Wei 2010-09-15
Badanie za pomocą miareczkowania konduktometrycznego procesu otrzymywania pustych mikrokulek (j. ang.)

>>>

K. Friedrich, J. Ulański, G. Boiteux, G. Seytre 2010-09-15
Badanie zmian fizykochemicznych w układach epoksydowo-aminowych za pomocą pomiarów przewodnictwa jonowego i ruchliwości nośników jonowych (j. ang.)

>>>

R. N. Darie, C. Vasile, M. Kozlowski 2010-09-15
Wpływ kompatybilizacji na reaktywne przetwórstwo mieszanin polietylen małej gęstości/poliamid 6/EPDM (j. ang.)

>>>

N. Lepot, M. K. van Bael, H. van den Rul, R. Peeters, J. Mullens, D. Franco 2010-09-15
Nanocząstki γ-Al2O3 jako perspektywiczne napełniacze polimerów termoplastycznych polepszających ich właściwości barierowe (j. ang.)

>>>

M. Gryta 2010-09-15
Zatężanie wodnych roztworów kaprolaktamu metodą destylacji membranowej

>>>

E. Kowalska, M. Choroś, L. Kuczyńska, Z. Wielgosz 2010-09-15
Recykling odpadów dywanów i wykładzin dywanowych

>>>