English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

Polimery, nr 9/2001

J. Qiu, B, Charleux, K. Matyjaszewski 2014-09-26
Postępy w dziedzinie kontrolowanej polimeryzacji żyjącej w środowisku wodnym. Cz. II. Poli­meryzacja konwencjonalna w środowisku wodnym (j. ang.)

>>>

E. Leśniak 2014-09-26
Silseskwioksany. Cz. II. Polisilseskwioksany

>>>

L.-A. Linden, J. Jakubiak 2014-09-26
Kontrakcja (skurcz) w procesie polimeryzacji. Cz. II. Kompozyty dentystyczne na podstawie żywic organicznych (j. ang.)

>>>

A. Balas, M. Rajkiewicz, E. Grzywa, H. Janik, R. Lisowska, M. Gęsiak, E. Wojtyńska, D. Polit-Wilson 2014-09-26
Materiały opatrunkowe stosowane w ortopedii i traumatologii. Cz. I. Opatrunki gipsowe i polimerowe

>>>

W. Kuran, Z. Florjańczyk, T. Listoś, M. Sobczak, C. Dębek 2014-09-26
Polimeryzacja i kopolimeryzacja sześcioczłonowych cyklicznych węglanów wobec katalizatorów koordynacyjnych

>>>

F. Ścigalski, J. Pączkowski 2014-09-26
Barwniki ksantenowe i aminokwasy z ugrupowaniem tioeterowym lub merkaptanowym jako potencjalne składniki kompozycji fotoinicjującej polimeryzację rodnikową

>>>

I. Gancarz, J. Pigłowski 2014-09-26
Badanie adhezji między poliamidem 6 i polipropylenem modyfikowanym plazmą mikrofalową

>>>

K. Dębski. J. Magiera, J. Pielichowski 2014-09-30
Wpływ struktury sztywnych pianek poliuretanowych spienianych poroforem węglowodorowym na wartość zastępczego współczynnika przewodnictwa ciepła

>>>

E. Bociąga 2014-09-30
Wpływ sposobu doprowadzania tworzywa do gniazda formy wtryskowej na strukturę i stopień krystaliczności próbek polietylenu dużej gęstości (PE-HD)

>>>