English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

Polimery, nr 7-8/2019

L. Otulakowski, M. Kasprow, A. Dworak, B. Trzebicka 2019-05-29
Wpływ dodecylosiarczanu sodu na zachowanie termoczułych polimerów i ich mieszanin w roztworze (j. ang.)

>>>

P. Siwek, I. Domagała-Świątkiewicz, P. Bucki, M. Puchalski 2019-05-29
Biodegradowalne materiały polimerowe w ogrodnictwie XXI wieku (j. ang.)

>>>

A. M. Salgado-Delgado, H.Hernández-Cocoletzi, E. Rubio-Rosas, A. Escobedo-Morales, E. Chigo-Anota, A. Olarte-Paredes, R.Salgado-Delgado, V.M. Castańo 2019-05-29
Nukleacja hydrożeli poli(alkohol winylowy)/nanohydroksyapatyt w symulowanym płynie ustrojowym (j. ang.)

>>>

B. Królikowski, H. Kaczmarek, E. Klimiec, M. Chylińska, D. Bajer 2019-05-29
Wpływ struktury na właściwości piezoelektryczne elektretów polipropylen-montmorylonit

>>>

R. Oliwa, J. Oliwa, K. Bulanda, M. Oleksy, G. Budzik 2019-05-29
Wpływ modyfikowanych bentonitów na proces sieciowania żywicy epoksydowej aminą alifatyczną (j.ang.)

>>>

P. Manuneethi Arasu, A. Karthikayan, R. Venkatachalam 2019-05-29
Mechaniczne i termiczne właściwości hybrydowych kompozytów na bazie żywicy epoksydowej/poliestrowej wzmocnionych włóknem szklanym i jutowym (j. ang.)

>>>

J. Świderska, W. Świderski, A. K. Antosik 2019-05-30
Wpływ odległości źródła napromieniania na właściwości fotoutwardzalnych wypełnień stomatologicznych

>>>

P. Kropidłowska, E. Irzmańska, M. Jurczyk-Kowalska 2019-05-30
Ocena uszkodzeń polimerowych podnosków stosowanych w obuwiu ochronnym – studium przypadku

>>>

P. Turek 2019-05-30
Automatyzacja procesu projektowania oraz wytwarzania polimerowych modeli struktur anatomicznych żuchwy w konwencji Przemysł 4.0

>>>

C. Dębek 2019-05-30
Olej z pirolizy opon jako plastyfikator w mieszankach kauczukowych (j. ang.)

>>>

M. Kabziński, K. Neupauer, M. Nowak, J. Kruk, K. Kaczmarczyk 2019-05-30
Wpływ dodatku gumy ksantanowej i gumy guar na właściwości reologiczne pian wytwarzanych metodą ciągłą (j. ang.)

>>>

CZĘŚĆ INFORMACYJNA (Polimery, nr 7-8/2019) 2019-07-10