English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

Polimery, nr 7-8/2014

A. Pawlak 2014-06-27
Odkształcenie plastyczne i zjawisko kawitacji w polimerach częściowo krystalicznych badanych metodami rentgenowskimi (j. ang.)

>>>

W. Łużny, W. Czarnecki 2014-06-27
Zastosowanie algorytmów genetycznych do modelowania struktury kryształów molekularnych (j. ang.)

>>>

S. Rabiej, M. Rabiej 2014-06-27
Modelowanie struktury lamelarnej kopolimerów etylen-1-okten (j. ang.)

>>>

J. Fabia, A. Gawłowski, T. Graczyk, C. Ślusarczyk 2014-06-27
Zmiany struktury krystalicznej włókien poli(tereftalanu etylenu) poddanych wykańczalniczej obróbce uniepalniającej (j. ang.)

>>>

M. Rom, J. Fabia, C. Slusarczyk, J. Janicki, J. Kasperczyk, P. Dobrzynski 2014-06-27
Transformacja struktury terpolimeru z pamięcią kształtu — poli(L-laktydo-glikolido-trimetylowęglanu) — podczas biodegradacji (j. ang.)

>>>

W. Andrzejewska, Z. Pietralik, M. Taube, A. Skrzypczak, M. Kozak 2014-06-27
Strukturalne i spektroskopowe badania procesu formowania lipopleksów DNA z kationowymi surfaktantami gemini (j. ang.)

>>>

M. Rabiej, W. Biniaś 2014-06-27
Sztuczny system immunologiczny do identyfikacji materiałów polimerowych na podstawie ich widm w bliskiej podczerwieni (NIR) (j. ang.)

>>>

M. Dzięcielski, S. Wołoszczuk, M. Banaszak 2014-06-27
Symulacje Monte Carlo i teoria pola samozgodnego stosowane do obliczeń profilów gęstości w stopach trójblokowych kopolimerów A1BA2 (j. ang.)

>>>

D. Hybiak, J. Garbarczyk 2014-06-27
Nanocząstki srebra w izotaktycznym polipropylenie (iPP). Cz. I. Nanocząstki srebra jako metaliczne nukleanty formy b-iPP (j. ang.)

>>>

Z. Staniszewski, A. Piegat, M. Piątek-Hnat, M. El Fray 2014-06-27
Wpływ typu katalizatora oraz udziału segmentów sztywnych i giętkich na krystalizację multiblokowych poliestrów przeznaczonych do zastosowań medycznych (j. ang.)

>>>

M. Bednarek, M. Cichorek 2014-06-27
Modyfikacja stabilności hydrolitycznej poli(e-kaprolaktonu) o dużym ciężarze cząsteczkowym za pomocą zagregowanego w obecności CaO poli(e-kaprolaktonu) o średnim ciężarze cząsteczkowym (j. ang.)

>>>

D. Sykutera, M. Bieliński 2014-06-27
Wybrane właściwości recyklatu polipropylenowego pochodzącego z porowatych wyprasek formowanych metodą wtryskiwania (j. ang.)

>>>

A. Duda, A. Dworak, P. Kubisa, S. Penczek, S. Słomkowski 2014-06-27
SŁOWNIK terminów dotyczących kinetyki, termodynamiki i mechanizmów polimeryzacji (zalecenie IUPAC z 2008 r.)

>>>