English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

Polimery, nr 7-8/2008

B. Hausnerova, N. Honkova, A. Lengalova, T. Kitano, P. Saha 2010-09-03
Charakterystyka reologiczna w zakresie małych szybkości ścinania stopów polimerów napełnionych włóknami. Cz. I. Modelowanie właściwości reologicznych (j. ang.)

>>>

B. Pilch-Pitera 2010-09-03
Współczesne perspektywy rozwoju lakierów proszkowych

>>>

J. W. Kaczmar, R. Wróblewski, L. Nakonieczny, J. Iwko 2010-09-03
Wytwarzanie i właściwości elementów hybrydowych typu metal-tworzywo polimerowe

>>>

R. Pilawka, T. Spychaj, A. Leistner 2010-09-03
Kompozycje epoksydowe sieciowane kompleksami imidazoli z kationem Cu(II)

>>>

B. Grabowska, M. Holtzer 2010-09-03
Zastosowanie metod spektroskopowych do badania przebiegu procesu sieciowania poli(akrylanu sodu) prowadzonego z zastosowaniem różnych czynników sieciujących

>>>

M. Urbaniak 2010-09-03
Diagram temperatura zeszklenia-temperatura-właściwość (TgTP) układu epoksydowego EPY® (j. ang.)

>>>

A. Boczkowska, K. Babski, J. Osiński, P. Żach 2010-09-03
Modelowanie charakterystyki przy ściskaniu oraz właściwości użytkowe hiperelastycznych materiałów poliuretanowych stosowanych w budowie maszyn

>>>

H. Kuczyńska, E. Kamińska-Tarnawska, P. Majkrzak 2010-09-03
Wpływ modyfikacji montmorylonitu na właściwości reologiczne organicznych układów powłokotwórczych z jego udziałem

>>>

P. Radziszewski 2010-09-03
Wpływ modyfikacji elastomerem SBS na właściwości reologiczne lepiszczy asfaltowych

>>>

K. Błędzki, A. Jaszkiewicz 2010-09-03
Biokompozyty na podstawie polilaktydu wzmacniane włóknami pochodzenia naturalnego

>>>

L. Stobiński, E. Polaczek, K. Rębilas, J. Mazurkiewicz, R. Wrzalik, H-M. Lin, P. Tomasik 2010-09-03
Kompleksy dekstranów z jednościennymi nanorurkami węglowymi (j. ang.)

>>>

R. Tylingo, A. Mazur-Sandomierska, M. Sadowska 2010-09-03
Przydatność białka rybiego w postaci kolagenu lub żelatyny oraz polisacharydu - κ-karagenu do wytwarzania aktywnych opakowań biodegradowalnych

>>>

P. Zdebiak, M. El Fray 2010-09-03
Formowanie włókien z terpoli(estro-etero-estrów) metodą przędzenia ze stopu lub elektroprzędzenia z roztworu

>>>

R. Lubczak 2010-09-03
RAPID COMMUNICATION: Oligoeterole i poliuretany z pierścieniem karbazolu w łańcuchu bocznym (j. ang.)

>>>

M. Żenkiewicz, J. Richert 2010-09-03
Wpływ nanonapełniaczy i wymiarów próbek na wytrzymałość mechaniczną wtryskiwanych nanokompozytów polilaktydowych (j. ang.)

>>>