English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

Polimery, nr 7-8/2006

P. Kubisa 2010-09-14
Perspektywy zastosowań cieczy jonowych w chemii polimerów

>>>

X. Allonas, J. Lalevée, F. Morlet-Savary, J. P. Fouassier 2010-09-14
Wyjaśnienie podstaw reaktywności układów fotoinicjujących fotopolimeryzację (j. ang.)

>>>

M. Cypryk, B. Delczyk 2010-09-14
Nowe siloksanowe kopolimery gradientowe (j. ang.)

>>>

E. Witek, A. Kochanowski, M. Pazdro, E. Bortel 2010-09-14
Mikroemulsje jako żródło nanolateksów i nanoreaktorów

>>>

M. Fiedorowicz, J. Kapuśniak, S. Karolczyk-Kostuch, G. Khachatryan, S. Kowalski, A. Para, M.Sikora, H. Staroszczyk, J. Szymońska, P. Tomasik 2010-09-15
Wybrane nowe materiały z polisacharydów (j. ang.)

>>>

E. Schab-Balcerzak 2010-09-15
Fotoindukowane właściwości poliestroimidów zawierających ugrupowania azobenzowe

>>>

M. Zaborski, M. Piotrowska, Z. Żakowska 2010-09-15
Hydrofilowo-hydrofobowe kompozyty gumowe o zwiększonej podatności na biodegradację (j. ang.)

>>>

G. Adamus, P. Dacko, M. Musioł, W. Sikorska, M. Sobota, R. Biczak, B. Herman, P. Rychter, K. Krasowska, M. Rutkowska, M. Kowalczuk 2010-09-15
Degradacja wybranych syntetycznych poliestrów w warunkach naturalnych

>>>

A. Bartkowiak, W. Brylak 2010-09-15
Hydrożelowe mikrokapsułki z udziałem naturalnych i chemicznie modyfikowanych oligochitozanów - właściwości mechaniczne i porowatość

>>>

S. Kucharski, E. Ortyl 2010-09-15
Modulacja współczynnika załamania światła w foliach zawierających pojedynczy i podwójny układ chromoforów (j. ang.)

>>>

B. Kolarz, A. Jakubiak, J. Jezierska 2010-09-15
Wpływ budowy polimerowych katalizatorów utleniania na ich aktywność katalityczną

>>>

A. Liber-Kneć, S. Kuciel, W. Dziadur 2010-09-15
Ocena mechanicznych (statycznych i dynamicznych) właściwości recyklatu polipropylenu napełnionego mączką drzewną (j. ang.)

>>>

E. Kowalska, L. Kuczyńska, Z. Wielgosz, M. Choroś 2010-09-15
Wykorzystanie rozwłóknionych odpadów wielowarstwowych laminowanych kartonów do płynnej żywności jako napełniaczy polietylenu

>>>

M. Żenkiewicz 2010-09-15
RAPID COMMUNICATION: Nowa metoda analizy swobodnej energii powierzchniowej materiałów polimerowych obliczanej metodami Owensa-Wendta i Neumanna (j. ang.)

>>>

P. P. Sobecki, R. Ukielski 2010-09-15
RAPID COMMUNICATION: Charakterystyka telechelicznych prepolimerów poli(kwas-L-mlekowy-ko-glikolowy) zsyntetyzowanych metodą bezpośredniej polikondensacji w fazie stopionej (j. ang.)

>>>