English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

Polimery, nr 6/2018

S. Firlik, J. Stasiński, S. Pawłowski 2018-04-17
Wpływ budowy układu katalitycznego i warunków polimeryzacji utleniającej 2,6-dimetylofenolu na wydajność i masę molową poli(tlenku fenylenu)

>>>

E. Jamróz, A. Konieczna-Molenda, A. Para 2018-04-17
Otrzymywanie i charakterystyka binarnych kompleksów furcellaranu z żelatyną i albuminą surowicy bydlęcej (j. ang.)

>>>

X. Yang, J. Wang, T. Song, Z. Li, J. Hao 2018-04-17
Samogasnąca nitroceluloza o małej zawartości azotu z dodatkiem synergicznie działających dimetylofosfonianu metylu i długołańcuchowej chlorowanej parafiny (j. ang.)

>>>

M. Alkateb, M.S. Sapuan, Z. Leman, M. Jawaid, M.R. Ishak 2018-04-17
Wytrzymałość na zgniatanie rur eliptycznych z „zielonych” kompozytów epoksydowych wzmacnianych włóknami kenafu i prętami drewnianymi (j. ang.)

>>>

A. Lewandowski, K. Wilczyński 2018-04-17
Uogólniony model uplastyczniania tworzyw polimerowych w procesie wytłaczania

>>>

P. Staciwa, T. Spychaj 2018-04-17
Nowe ciecze głęboko eutektyczne na podstawie amin aromatycznych do sieciowania żywicy epoksydowej (j. ang.)

>>>

A. Frańczak, M. Oleksy, R. Oliwa, G. Budzik 2018-04-17
Kompozyty polietylenowe uniepalnione wodorotlenkiem glinu stosowane na powłoki kabli elektrycznych (j. ang.)

>>>

CZĘŚĆ INFORMACYJNA (Polimery, nr 6/2018) 2018-06-18