English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

Polimery, nr 6/2011

P. Król, P. Chmielarz 2011-05-26
Przegląd najważniejszych metod kontrolowanej polimeryzacji rodnikowej. Cz. II. CRP z przeniesieniem atomu (ATRP) i przemysłowe wykorzystanie procesu

>>>

D. Pieczyńska, U. Ostaszewska, D. M. Bieliński, J. Jagielski 2011-05-26
Modyfikacja polimerów za pomocą bombardowania jonowego. Cz. I. Historia, aktualny stan wiedzy i perspektywy rozwoju

>>>

J. Lubczak 2011-05-26
Wielohydroksyalkilowe pochodne i polieterole otrzymywane ze związków azacyklicznych. Cz. II. Reakcje z formaldehydem i węglanami alkilenowymi (j. ang.)

>>>

M. Choczyński, B. Krajewska, Z. Stęgowski, J. Nęcki 2011-05-26
Emisja styrenu z pianki styropianowej i cyklopentanu z pianki poliuretanowej — pomiary i modelowanie (j. ang.)

>>>

M. Rośkowicz, T. Smal 2011-05-26
Trwałość kompozytów adhezyjnych Belzona 1111 i Belzona 1812 (j. ang.)

>>>

H. M. Baranowska, M. Sikora, M. Krystyjan, P. Tomasik 2011-05-26
Analiza powstawania i struktury podwójnych żeli skrobiowo-hydrokoloidowych na podstawie czasów relaksacji cząsteczek wody (j. ang.)

>>>

A. Tokarska 2011-05-26
Wodorowe uszlachetnianie ciekłych produktów pirolizy odpadowych poliolefin. Cz. I. Uszlachetnianie ciekłych produktów otrzymanych w warunkach laboratoryjnych

>>>

M. Żenkiewicz, J. Richert, P. Rytlewski, A. Richert 2011-05-26
Wybrane właściwości elektryczne i cieplne kompozytów polilaktyd/grafit (j. ang.)

>>>