English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

Polimery, nr 6/2010

H. Janik 2010-08-30
Postępy w badaniach struktur nadcząsteczkowych segmentowych poliuretanów

>>>

A. E. Stępień 2010-08-30
Biologiczna degradacja polieterouretanów

>>>

J. B. Lechowicz, P. Polanowski, H. Galina 2010-08-30
Badanie metodami symulacji Monte-Carlo procesu statystycznej homopolimeryzacji monomeru typu AB2 (j. ang.)

>>>

B. Król, P. Król 2010-08-30
Materiały powłokowe otrzymywane z kationomerów poliuretanowych modyfikowanych funkcjonalizowanym silseskwioksanem. Cz. I. Budowa chemiczna kationomerów

>>>

M. A. Nour, M. Elgazery 2010-08-30
Badanie spalania nanokompozytów polietylen/modyfikowana glinka montmorylonitowa otrzymywanych za pomocą działania ultradźwiękami (j. ang.)

>>>

P. Kuśtrowski, M. Molenda, R. Janus, A. Kochanowski, Z. Piwowarska 2010-08-30
Otrzymywanie kompozytowych adsorbentów węgiel/α-Al2O3 do eliminowania par ketonu metylowo-etylowego (j. ang.)

>>>

K. Bociong, A. Cisowska, K. Gietka, W. M. Rzymski, B. Syrek 2010-08-30
Sieciowanie i reakcje interelastomerowe w mieszaninach kauczuków butadienowo-styrenowego i chlorobutylowego

>>>

J. Datta, J. T. Haponiuk 2010-08-30
Badanie stabilności prepolimerów estrouretanowych

>>>

O.-M. Păduraru, C. Vasile, S. Paţachia, C. Grigoraş, A.-M. Oprea 2010-08-30
Membrany wykonane z mieszanek poli(alkoholu winylowego) z β-cyklodekstryną (j. ang.)

>>>

Z. Tartakowski 2010-08-30
RAPID COMMUNICATION: Właściwości elektrostatyczne modyfikowanych recyklatów izolacji kablowych wykonanych z polichlorku winylu (j. ang.)

>>>