English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

Polimery, nr 6/2008

E. Grabiec, E. Schab-Balcerzak, M. Czaja, S. Bodył, Ł. Grobelny, M. Kurcok 2010-09-03
Nowe aromatyczne poliamidoimidy - synteza oraz właściwości termiczne i fotoluminescencyjne

>>>

J. Łukaszczyk, P. Jelonek, B. Trzebicka 2010-09-03
Synteza blokowych kopolimerów węglan trimetylenu/ε-kaprolakton na drodze sprzęgania diizocyjanianami odpowiednich poliestroli

>>>

J. Przybylski 2010-09-03
Asocjacyjne poliuretanowe modyfikatory właściwości reologicznych wodnych dyspersji polimerów. Cz. II. Wpływ wybranych czynników na działanie modyfikatorów

>>>

M. Żenkiewicz, P. Rytlewski, J. Czupryńska, J. Polański, T. Karasiewicz, W. Engelgard 2010-09-03
Kąt zwilżania i swobodna energia powierzchniowa kompozytów poddanych działaniu promieniowania elektronów o dużej energii (j. ang.)

>>>

A. Rudawska 2010-09-03
Swobodna energia powierzchniowa i struktura geometryczna powierzchni wybranych kompozytów epoksydowych

>>>

S. Kowalski, M. Sikora, P. Tomasik, M. Krystyjan 2010-09-03
Hydrokoloidalne żele skrobia/polisacharyd (j. ang.)

>>>

S. Łabużek, B. Nowak, J. Pająk, G. Rymarz 2010-09-03
Aktywność zewnątrzkomórkowej depolimerazy wydzielanej przez szczep Gliocladium solani w toku degradacji poliestru "Bionolle®"

>>>

T. Garbacz, B. Samujło 2010-09-03
Wybrane właściwości geometrycznej struktury powierzchni wytworów porowatych otrzymanych z polietylenu

>>>

E. Witek 2010-09-03
RAPID COMMUNICATION: Sieciująca kopolimeryzacja N-winyloformamidu w odwróconej suspensji (j. ang.)

>>>