English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

Polimery, nr 6/2001

A. Sionkowska, A. Kamińska 2014-07-14
Wpływ promieniowania UV na strukturę i właściwości kolagenu

>>>

Z. Flisak, K. Szczegot 2014-07-25
Kompleksy metali przejściowych z zasadami Lewisa jako prekursory katalizatorów polimeryzacji olefin. Cz. II. Postęp w komputerowym projektowaniu katalizatorów

>>>

O. N. Babkina. S. L. Saratovskikh, N. M. Bravaya 2014-07-25
Pomiary przewodnictwa elektrycznego w roztworach układów katalitycznych złożonych z kompleksów metalocenowych i różnych katalizatorów (aktywatorów) (j. ang.)

>>>

N. M. Bravaya, A. N. Panin, O. N. Babkina, N. D. Karpova 2014-07-25
Wpływ rodzaju układu katalitycznego cyrkonocen/aktywator na wydajność polimeryzacji i właściwości polietylenu (j. ang.)

>>>

A. N. Klyamkina, A. M. Aladyshev, P. M. Nedorezova, V. I. Tsvetkova, I. L. Dubnikova 2014-07-25
Niektóre aspekty kopolimeryzacji propylenu z etylenem wobec katalizatorów tytanowo-magnezowych i metalocenowych (j. ang.)

>>>

E. Novikova, A. Kolendo, V. Syromyatnikov, L. Avramenko, T. Prot, K. Golec 2014-07-25
Polimeryzacja metakrylanu metylu fotoinicjowana azydkami ksantonu oraz fluoranu

>>>

A. Wąsicki 2014-07-25
Wpływ temperatury wygrzewania i wzajemnego stosunku składników na stopień usieciowania mieszanin polietylenu wysokociśnieniowego z terpolimerem etylen/propylen/norbornen

>>>

L. Jarecki 2014-07-25
Komputerowe modelowanie procesu formowania wlókien ze stopionego polimeru krystalizującego. Cz. II. Zastosowanie modelu

>>>

J. Łukasiak, A. Dorosz, M. Prokopowicz, K. Raczyńska, B. Falkiewicz 2014-07-25
Proces tworzenia emulsji i inne zmiany fizykochemicznej charakterystyki polidimetylosiloksanów (PDMS) pod wpływem kontaktu z układami modelo­wymi: tkankami gałki ocznej, surowicą krwi ludzkiej i kolagenem

>>>