English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

Polimery, nr 5/2010

M. Żenkiewicz, A. Szach 2010-08-30
Wybrane problemy termoformowania materiałów polimerowych

>>>

K. German 2010-08-30
Wybrane zagadnienia pirolizy odpadów tworzyw polimerowych. Cz. I. Problem obecności chloru w oleju pirolitycznym w świetle aktualnego stanu wiedzy

>>>

D. Filip, D. Macocinschi, G. E. Ioanid, S. Vlad 2010-08-30
Multiblokowe poliuretany i poliuretano-moczniki o budowie segmentowej na podstawie makrodioli poli(tlenek etylenu)/poli(tlenek propylenu)/poli(tlenek etylenu). Otrzymywanie i charakterystyka (j. ang.)

>>>

K. M. Tomczyk, P. G. Parzuchowski, J. Kozakiewicz, J. Przybylski, G. Rokicki 2010-08-30
Synteza oligowęglanodioli z "zielonego monomeru" - węglanu dimetylu - jako segmentów giętkich w elastomerach poli(uretano-mocznikowych) (j. ang.)

>>>

J. Paciorek-Sadowska 2010-08-30
Modyfikacja pianek PUR-PIR związkiem boroorganicznym na podstawie bis(hydroksymetylo)mocznika (j. ang.)

>>>

P. Jakubowska, T. Sterzyński, B. Samujło 2010-08-30
Badania reologiczne kompozytów poliolefinowych o wysokim stopniu napełnienia z uwzględnieniem charakterystyk p-v-T

>>>

S. Frąckowiak, M. Kozłowski 2010-08-30
Polimerowe kompozyty elektroprzewodzące jako materiały o potencjale sensorycznym

>>>

J. Jaglarz, J. Cisowski, D. Bogdał, A. Kassiba, J. Sanetra 2010-08-30
Badanie cienkich warstw polimerowych modyfikowanych nanocząstkami SiC (j. ang.)

>>>

M. Oleksy, G. Budzik, M. Heneczkowski 2010-08-30
RAPID COMMUNICATION: Zastosowanie kompozytów hybrydowych do szybkiego prototypowania kół zębatych (j. ang.)

>>>