English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

Polimery, nr 5/2009

E. Andrzejewska, A. Marcinkowska, M. Podgórska, I. Stępniak, M. Sądej 2010-09-01
Fotopolimeryzacja: nowe badania, nowe materiały

>>>

A. Utrata-Wesołek, B. Trzebicka, A. Dworak 2010-09-01
Polimery wrażliwe na bodźce. Cz. II. Zastosowanie

>>>

E. Bociąga, T. Jaruga 2010-09-01
Wybrane zagadnienia wtryskiwania precyzyjnego. Cz. I. Wymiary i stabilność wymiarowa wyprasek precyzyjnych

>>>

E. Rusu, G. Rusu, D-O. Dorohoi 2010-09-01
Badania za pomocą spektroskopii FT-IR wpływu temperatury na strukturę polimerów zawierających jednostki ε-kaprolaktamowe (j. ang.)

>>>

E. C. Buruiana, M. Nechifor, T. Buruiana 2010-09-01
Badania spektroskopowe i termiczne kopolimerów kwasu akrylowego i ich kompleksów z kationem uranylowym (j. ang.)

>>>

K. Mencel, K. Kelar, B. Jurkowski 2010-09-01
Wpływ naprężeń ścinających na strukturę i właściwości nanokompozytów poliamid 6/montmorylonit

>>>

K. Bociong, W. M. Rzymski 2010-09-01
Mieszaniny uwodornionego i karboksylowanego kauczuku butadienowo-akrylonitrylowego - sieciowanie i wybrane właściwości

>>>

T. Rydzkowski 2010-09-01
Stopień uplastycznienia wytłoczyny uzyskiwanej w warunkach autotermicznej pracy wytłaczarki ślimakowo-tarczowej

>>>

E. Andrzejewska, M. Andrzejewski, J. Jęczalik, T. Sterzyński 2010-09-01
RAPID COMMUNICATION: Kompozyty fotoutwardzalnych żywic akrylanowych wzmacniane włóknami naturalnymi i polimerowymi (j. ang.)

>>>

A. W. Lipkowski, B. Gajkowska, A. Grabowska, K. Kurzepa 2010-09-01
RAPID COMMUNICATION: Mikromateriały białek współwystępujących z keratyną do zastosowań medycznych i kosmetycznych (j. ang.)

>>>