English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

Polimery, nr 5/2006

K. Wilpiszewska, T. Spychaj 2010-09-14
Termoplastyfikacja skrobi na drodze wytłaczania w obecności plastyfikatorów

>>>

J. Borycki, M.Wilczek, A. Yu. Kolendo 2010-09-14
Nowe optycznie czynne poli(estroimidy) i poli(amidoimidy). Cz. II. Synteza optycznie czynnych polimerów

>>>

W. Pisula, J. Pigłowski, C. Kummerlöwe 2010-09-14
Otrzymywanie i charakterystyka kopoliestrów z poli(bursztynianu butylenowego) i poli(tereftalanu butylenowego) (j. ang)

>>>

R. Jeziórska 2010-09-14
Wpływ pochodnej bis(2-oksazoliny) jako kompatybilizatora oraz warunków wytłaczania reaktywnego na właściwości mieszanin poliamid 6/poli(tereftalan etylenu)

>>>

Ch. Gravalidis, S. Logothetidis 2010-09-14
Badanie powierzchni politetrafluoroetylenu metodą rozpraszania promieniowania rentgenowskiego (j. ang)

>>>

P. Król, J. Wojturska 2010-09-14
Reometryczne badania procesu żelowania kompozycji o wzajemnie przenikających się sieciach polimerowych otrzymanych z poliuretanu i nienasyconego poliestru

>>>

J. Gołębiewski, A. Różański, A Gałęski 2010-09-14
Badanie procesu wytwarzania nanokompozytu polipropylenu z montmorylonitem

>>>

A. Shyichuk, K. Piszczek, J. Rokitnicka 2010-09-14
RAPID COMMUNICATION: Poprawa właściwości mechanicznych starzonego polistyrenu poddanego recyklingowi (j. ang)

>>>

A. Żmihorska-Gotfryd 2010-09-14
RAPID COMMUNICATION: Rezolowe żywice fenolowo-formaldehydowe modyfikowane kwasem borowym (j. ang)

>>>