English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

Polimery, nr 5/2005

J. Stasiek 2011-06-13
Współczesne technologie i urządzenia do wytłaczania folii metodą wytłaczania z rozdmuchiwaniem. Cz. II. Kierunki rozwoju linii technologicznych do wytłaczania folii z rozdmuchiwaniem jednostopniowym

>>>

E. Tylek, J. Polaczek, J. Pielichowski 2011-06-13
Metody analizy poli(kwasu asparaginowego) i jego pochodnych

>>>

A. Malinowska, D. Żuchowska, T. Martynkien, W. Meissner 2011-06-13
Otrzymywanie preform metodą międzyfazowej polimeryzacji żelowej

>>>

J. Datta, S. Pasternak 2011-06-13
Oligouretanole otrzymane w wyniku glikolizy pianki poliuretanowej jako półprodukty do wytwarzania lanych elastomerów uretanowych

>>>

I. Kruszelnicka, T. Sterzyński 2011-06-13
Reologiczna i strukturalna ocena mieszanin polimerowych w warunkach inwersji faz

>>>

M. Żenkiewicz 2011-06-13
Zwilżalność i swobodna energia powierzchniowa folii polietylenowej modyfikowanej radiacyjnie (j. ang.)

>>>

M. A. Nour, M. M. Hassanien 2011-06-13
Wpływ montmorylonitu modyfikowanego miedziowym chelatem pirydynoanilidu na palność i stabilność termiczną (j. ang.)

>>>

G. Radomski 2011-06-13
Porównanie ujednorodniania tworzywa w trakcie wytłaczania w wytłaczarce ślimakowej i ślimakowo-tarczowej

>>>

P. Minkiewicz, J. Dziuba, M. Niklewicz 2011-06-13
RAPID COMMUNICATION: Testowanie homogeniczności białek przy użyciu wysokosprawnej chromatografii cieczowej z odwróconymi fazami redukowanych i nieredukowanych próbek (j. ang.)

>>>

I. Zarzyka-Niemiec, J. Lubczak 2011-06-13
RAPID COMMUNICATION: Poliestry z pierścieniami trioksoimidazolidynowymi (j. ang.)

>>>