English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

Polimery, nr 5/2002

J. Zieliński 2013-10-09
Blendy i kompozyty polimerowe

>>>

W. M. Rzymski 2013-10-10
Kauczuk naturalny i wybrane produkty jego chemicznej modyfikacji — zarys historyczny

>>>

M. H. Struszczyk 2013-10-10
Chityna i chitozan. Cz. I. Właściwości i wytwarzanie (j. ang.)

>>>

M. A. Nour 2013-10-10
Nanokompozyty polimerowo-glinkowe (j. ang.)

>>>

R. Steller, W. Meissner 2013-10-10
Mechaniczne i reologiczne właściwości kompozycji polietylenu z włóknami roślinnymi

>>>

M. Zaborski, M. Owczarek, T. Paryjczak, A. Kaźmierczak 2013-10-10
Właściwości karboksylowanego kauczuku butadienowo-akrylonitrylowego usieciowanego za pomocą układu ZnO/SiO2

>>>

Z. Wirpsza, A. Białkowska 2013-10-10
Segmentowe polieterouretany kondensacyjne jako składniki tworzyw skóropodobnych

>>>