English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

Polimery, nr 5/2001

A. Pawlak, A. Gałęski 2014-07-14
Określanie trójwymiarowych naprężeń wokół mikrowtrąceń w polimerach z zastosowaniem elastooptyki

>>>

Z. H. Stachurski, W. Brostow 2014-07-14
Metamorfoza wielościanów Voronoia jako określona miara przemiany przemieszczenia atomowego ze stanu elastycznego w rozproszony (j. ang.)

>>>

A. Aksimentiev, R. Hołyst 2014-07-14
Zastosowanie charakterystyki Eulera do badań mieszanin homopolimerów oraz stopionych kopolimerów (j. ang.)

>>>

E. Piórkowska 2014-07-14
Krystalizacja sferolityczna polimerów – modelowanie i symulacja komputerowa

>>>

L. Jarecki 2014-07-14
Komputerowe modelowanie procesu formowania włókien ze stopionego polimeru krystalizującego. Cz. I. Model matematyczny

>>>

J. B. Lechowicz, H. Galina 2014-07-14
Punkt żelowania w wybranych modelach polimeryzacji z sieciowaniem

>>>

Z. J. Grzywna, J. Stolarczyk 2014-07-14
O dyfuzji w membranach z polimerów szklistych w indukowanym polu naprężeń

>>>

M. Heneczkowski 2014-07-14
Symulacja wtryskiwania wielokrotnie przetwarzanych wybranych termoplastów

>>>

Z. Flisak, K. Szczegot 2014-07-14
Kompleksy metali przejściowych z zasadami Lewisa jako prekursory katalizatorów polimeryzacji olefin. Cz. I. Postęp w komputerowym modelowaniu struktury katalizatora polimeryzacji

>>>

B. Mossety-Leszczak, P. Wojciechowski, H. Galina, J. Ulański 2014-07-14
Synteza monomerów epoksydowych zawierających grupy mezogeniczne – Komunikat szybkiego druku (j. ang.)

>>>