English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

Polimery, nr 4/2009

G. Janowska, W. M. Rzymski, M. Kmiotek, A. Kucharska, A. Kasiczak 2010-08-31
Właściwości termiczne i palność chlorosulfonowanego polietylenu

>>>

V. Sáenz de J. Arbona, A. Ribes-Greus 2010-08-31
Wpływ fotooksydacyjnego starzenia w warunkach naturalnych na dynamiczne właściwości mechaniczne mieszanin PE-LD/PE-LLD (j. ang.)

>>>

M. Łapkowski, S. Golba, J. Żak, A. Stolarczyk, J. Sołoducho, J. Doskocz, W. W. Sułkowski, M. Bartoszek 2010-08-31
Polimery przewodzące zawierające jednostkę fenotiazynową w łańcuchu głównym

>>>

B. Vasheghani F., F. H. Rajabi, M. H. Ahmadi, A. Gholehzadeh 2010-08-31
Wpływ siły jonowej roztworu niektórych kompleksów interpolimerowych z udziałem wiązań wodorowych na stabilność i parametry termodynamiczne takich układów (j. ang.)

>>>

I. Kaya, S. Çulhaoglu 2010-08-31
Otrzymywanie, struktura i właściwości nowych oligo(eterów azometinowych) zawierających lub nie atomy chloru w łańcuchu głównym (j. ang.)

>>>

P. Rybiński, G. Janowska 2010-08-31
Wpływ budowy sieci przestrzennej kauczuków nitrylowych na ich właściwości termiczne

>>>

Z. Czech, A. Butwin, B. Hefczyc, J. Zawadiak 2010-08-31
Inicjatory rodnikowe i ich wpływ na lepkość i ciężar cząsteczkowy polimerów poliakrylanowych stosowanych w rozpuszczalnikowych klejach samoprzylepnych (j. ang.)

>>>

R. Steller 2010-08-31
Przepływ uogólnionych cieczy newtonowskich w kanale ślimaka układu uplastyczniającego wytłaczarki

>>>

K. Piszczek, K. Skórczewska, T. Sterzyński 2010-08-31
RAPID COMMUNICATION: Ocena tarcia adhezyjnego podczas przepływu tworzywa przy wykorzystaniu kapilarnego reometru tłokowego (j. ang.)

>>>

M. Żenkiewicz, J. Richert 2010-08-31
RAPID COMMUNICATION: Termoformowanie pojemników opakowaniowych z nanokompozytowych folii polilaktydowych (j. ang.)

>>>