English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

Polimery, nr 4/2008

O. Coulembier, J-M. Raquez, P. Dubois 2010-09-02
Kataliza za pomocą N-heterocyklicznych karbenów - od prostych reakcji organicznych do polimeryzacji estrów cyklicznych (j. ang.)

>>>

K. Wilpiszewska, T. Spychaj 2010-09-02
Chemiczna modyfikacja skrobi na drodze reaktywnego wytłaczania

>>>

J. Przybylski 2010-09-02
Asocjacyjne poliuretanowe modyfikatory właściwości reologicznych dyspersji wodnych polimerów. Cz. I. Rola modyfikatorów właściwości reologicznych w materiałach powłokowych i adhezyjnych na podstawie wodnych dyspersji polimerów oraz metody syntezy takich modyfikatorów

>>>

E. Bociąga 2010-09-02
Wytwarzanie wyprasek wtryskowych o specyficznych cechach geometrycznych

>>>

M. Żenkiewicz, J. Polański, T. Karasiewicz, J. Czupryńska, W. Engelgard 2010-09-02
Wpływ promieniowania elektronowego oraz elastomeru styrenowego na wybrane właściwości mechaniczne kompozytów polimerowych

>>>

T. Azdast, A. H. Behravesh, K. Mazaheri, M. M. Darvishi 2010-09-02
Symulacja numeryczna i weryfikacja doświadczalna wymuszonego skurczu wyprasek wtryskowych jako wynik oddziaływania naprężeń własnych (j. ang.)

>>>

S. Krzemińska, W. M. Rzymski 2010-09-02
Wpływ warunków oddziaływania rozpuszczalników organicznych na właściwości barierowe wulkanizatów kauczuku butylowego

>>>

C. Cossard, S. Kuciel, S. Mazurkiewicz, A. Liber-Kneć 2010-09-02
Ocena możliwości zastosowania poliamidu 6 wzmocnionego włóknem szklanym do wytwarzania pierścieni Ilizarova (j. ang.)

>>>

E. Andrzejewska, M. Sądej 2010-09-02
RAPID COMMUNICATION: Fotoutwardzalne kompozyty metakrylan/nanokrzemionka

>>>