English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

Polimery, nr 4/2007

P. Rytlewski, M. Żenkiewicz 2010-09-09
Laserowe modyfikowanie materiałów polimerowych. Cz. I. Fizyczne podstawy działania i kryteria doboru laserów

>>>

C. N. Cascaval, A. Mititelu-Mija 2010-09-09
Reakcja utwardzania azometynowych epoksydowych ciekłych kryształów (j. ang.)

>>>

M. Urbaniak, K. Grudziński 2010-09-09
Diagram sieciowania konwersja-temperatura-przemiana (CTT) układu epoksydowego EPY® (j. ang.)

>>>

M. Wiśniewski, A. Sionkowska, H. Kaczmarek, S. Lazare, V. Tokarev 2010-09-09
Wpływ promieniowania laserowego na cienkie błony kolagenowe. Cz. I. Mechanizm tworzenia struktury „mikropianki” i ablacja powierzchni kolagenu

>>>

D. Bieliński, P. Głąb, J. Chruściel 2010-09-09
Modyfikacja kauczuku butadienowo-styrenowego polimetylosiloksanami. Cz. II. Układy napełnione krzemionką

>>>

M. Białoń, J. Hetper 2010-09-09
Badanie właściwości inkluzyjnych p-tert-butylokaliksarenów metodą inwersyjnej chromatografii gazowej

>>>

B. Kowalska 2010-09-09
Skurcz wtryskowy a zależność p-v-T

>>>

T. Garbacz, A. Tor 2010-09-09
Wpływ zawartości środka porującego na właściwości użytkowe zewnętrznych powłok kabli wytwarzanych metodą wytłaczania porującego

>>>

R. Jeziórska, T. Klepka, D. Paukszta 2010-09-09
RAPID COMMUNICATION: Kompozyty poliwęglan/polietylen szczepiony bezwodnikiem maleinowym/grafit (j. ang.)

>>>