English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

Polimery, nr 4/2006

G. Lewandowski, E. Rytwińska, E. Milchert 2010-09-13
Technologiczne metody otrzymywania poliamidu 12

>>>

J. Borycki, M. Wilczek, A. Yu. Kolendo 2010-09-13
Nowe optycznie czynne poli(estroimidy) i poli(amidoimidy). Cz. I. Synteza optycznie czynnych monomerów

>>>

K. Friedrich, J. Ulanski, G. Boiteux, G. Seytre 2010-09-13
Badania izotermicznego utwardzania żywic epoksydowych z wykorzystaniem pomiarów stałoprądowych oraz reologicznych (j. ang.)

>>>

S. Połowiński 2010-09-13
Badania poli(kwasu itakonowego) w roztworach wodnych (j. ang.)

>>>

G. Cofta, S. Borysiak, B. Doczekalska, J. Garbarczyk 2010-09-13
Odporność kompozytów polipropylen-drewno na rozkład powodowany przez grzyby (j. ang.)

>>>

K. Batko, A. Voelkel, M. Andrzejewski, E. Andrzejewska, H. Limanowska-Shaw 2010-09-14
Charakterystyka warstwy wierzchniej wybranych cementów glasjonomerowych metodą odwróconej chromatografii gazowej w warunkach zwiększonej wilgotności

>>>

J. W. Sikora 2010-09-14
Dobór liczby i położenia rowków uplastyczniających cylindra wytłaczarki jako możliwość sterowania procesem wytłaczania

>>>

M. Konecki, M. Półka 2010-09-14
Analiza zasięgu widzialności w dymie powstałym w czasie spalania materiałów poliestrowych

>>>

E. Błaż, J. Pielichowski 2010-09-14
RAPID COMMUNICATION: Nowe katalizatory utleniania olefin na bazie polifosfazenów (j. ang.)

>>>

I. Zarzyka-Niemiec, J. Lubczak 2010-09-14
RAPID COMMUNICATION: Właściwości termiczne poliuretanów i poliakrylanów z pierścieniami trioksoimidazolidynowymi (j. ang.)

>>>