English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

Polimery, nr 4/2005

W. M. Rzymski, H.-J. Radusch 2011-06-10
Nowe elastomery termoplastyczne

>>>

K. J. Kurzydłowski, A. Boczkowska, J. Schmidt, K. Konopka, W. Spychalski 2011-06-10
Monitorowanie uszkodzeń w kompozytach metodami nieniszczącymi

>>>

E. Schab-Balcerzak, Masa-Aki Kakimoto 2011-06-10
Sieciowanie żywicy epoksydowej rozgałęzionym poliamidem

>>>

J. M. Bik, W. Głuszewski, W. M. Rzymski, Z. P. Zagórski 2011-06-10
Sieciowanie i degradacja uwodornionego kauczuku butadienowo-akrylonitrylowego pod wpływem promieniowania elektronowego. Wpływ zawartości związanego akrylonitrylu

>>>

B. Pabin-Szafko, E. Wiśniewska, J. Szafko 2011-06-10
Azowe inicjatory funkcyjne - synteza i charakterystyka molekularna

>>>

H.-J. Radusch, P. Doshev, G. Lohse 2011-06-10
Charakterystyka faz i właściwości mechaniczne heterofazowych układów polipropylen-kopolimery etylen/propylen (j. ang.)

>>>

E. K. Wróblewska, J. A. Soroka, Z. Rosłaniec 2011-06-10
Barwniki solwatochromowe w badaniach struktury polimerów. Cz. II. Profile dyfuzji w wybranych kopoli(estroeterach)

>>>

R. Jeziórska 2011-06-10
Reaktywna kompatybilizacja mieszanin elastomer estrowy/poliamid 6 polietylenem małej gęstości funkcjonalizowanym oksazoliną

>>>

D. M. Bieliński, M. Kajzer, L. Ślusarski, Ł. Kaczmarek 2011-06-10
Gradientowa struktura materiałów polimerowych

>>>