English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

Polimery, nr 4/2001

L.-A. Linden, J. Jakubiak 2014-07-14
Trójwymiarowa (3D) fotopolimeryzacja w stereolitografii. Cz. III. Zastosowania laserowo pobudzanej fotopolimeryzacji i trójwymiarowej stereolitografii w medycynie (j. ang.)

>>>

S. Zajchowski, K. Piszczek, J. Tomaszewska 2014-07-14
Żelowanie nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) w procesie przetwórstwa

>>>

M. Żenkiewicz, S. Lutomirski 2014-07-14
Budowa i eksploatacja urządzeń do aktywacji folii tworzywowych

>>>

T. M. Ushakova, I. N. Meshkova, V. G. Grinev, T. A. Ladygina, L. A. Novokshonova 2014-07-14
Modyfikowanie polietylenu metodą sekwencyjnej homo- i kopolimeryzacji ety­lenu z α-olefinami w obecności homogenicznych katalizatorów cyrkonocenowych (j. ang.)

>>>

N. Yu. Kovaleva, T. M. Ushakova, Yu. A. Cavrilov, V. G. Krasheninnikov, T. A. Ladygina, L. A. Novokshonova, I. O. Leipunskii, A. N. Zhigach, M. L. Kuskov 2014-07-14
Katalizator cyrkonocenowy na modyfikowanej i niemodyfikowanej krzemionce jako nośniku (j. ang.)

>>>

W. Sarzyński, J. Jaszczyński 2014-07-14
Ocena jakości materiałów opakowaniowych żywności metodami analizy sensorycznej i instrumentalnej

>>>

E. Kowalska, J. Pełka 2014-07-14
Modyfikacja tworzyw termoplastycznych włóknami celulozowymi z makulatury. Cz. II. Modyfikacja poliolefin włóknami celulozowymi z makulatury

>>>

W. Ochędzan-Siodłak, Z. Majchrzak 2014-07-14
Chlorek magnezu w katalizatorach cyrkonocenowych stosowanych w polimeryzacji etylenu - Komunikat szybkiego druku (j. ang.)

>>>