English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

Polimery, nr 3/2011

J. Wojturska 2011-02-28
Degradacja enzymatyczna poliuretanów. Cz. II. Wpływ budowy chemicznej poliuretanów i warunków hydrolizy enzymatycznej

>>>

M. Żenkiewicz, P. Rytlewski, R. Malinowski 2011-02-28
Metody i urządzenia stosowane w modyfikowaniu tworzyw polimerowych plazmą niskotemperaturową

>>>

I. Zarzyka-Niemiec 2011-02-28
Reakcje oksalamidu z węglanem etylenu (j. ang.)

>>>

N. Tudorachi, A. P. Chiriac, R. Lipsa 2011-02-28
Biodegradowalne kopolimery zawierające jednostki sukcynoimidu oraz jednostki kwasu mlekowego. Cz. I. Możliwości syntezy (j. ang.)

>>>

E. Wierzbicka, I. Legocka 2011-02-28
Elastomeryczny kopolimer blokowy styren-izopren-styren (SIS) modyfikowany pochodną borową (9-BBN) jako kompatybilizator mieszanin PE-LD/PS i PP/PS

>>>

S. Kuciel, A. Liber-Kneć 2011-02-28
Kompozyty na osnowie PHB napełniane włóknami naturalnymi (j. ang.)

>>>

M. Bartkowiak-Jowsa, R. Będziński, J. Chłopek, J. Filipiak, B. Szaraniec 2011-02-28
Analiza porównawcza charakterystyki odkształceniowych polimerów biodegradowalnych rozważanych jako materiał na stenty naczyniowe (j. ang.)

>>>

A. Z. Ahmadzai, A. H. Behravesh 2011-02-28
Wpływ warunków przetwarzania na penetrację wody podczas formowania ABS w procesie wtryskiwania wspomaganego wodą (j. ang.)

>>>

M. Urbaniak 2011-02-28
Zależność między temperaturą zeszklenia i stopniem konwersji w reakcji sieciowania układu epoksydowego EPY® (j. ang.)

>>>

D. Ziółkowska, A. Shyichuk 2011-02-28
Zdolności flokulacyjne przemysłowych skrobi kationowych (j. ang.)

>>>