English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

Polimery, nr 3/2007

P. Rejewski, J. Kijeński 2010-09-09
Prognozowanie produkcji i rozwoju regionalnego rynku tworzyw sztucznych ze szczególnym uwzględnieniem roli związków aromatycznych

>>>

E. Bociąga 2010-09-09
Doświadczalne metody badania przepływu tworzywa w kanałach form wtryskowych

>>>

A. Brzostek, J.W. Kaczmar 2010-09-09
Mikrowtryskiwanie tworzyw polimerowych - technologia, narzędzia i maszyny

>>>

W. Ochędzan-Siodłak, M. Nowakowska 2010-09-09
Katalizator tytanowy (TiCl4) na nośniku MgCl2(THF)(AlEt2Cl)0,34 do polimeryzacji etylenu (j. ang.)

>>>

Z. Majchrzak, J. Lipczyński 2010-09-09
Otrzymywanie i charakterystyka kompozytów polipropylenowych

>>>

D. Bieliński, P. Głąb, J. Chruściel 2010-09-09
Modyfikacja kauczuku butadienowo-styrenowego polimetylosiloksanami. Cz. I. Oddziaływania modyfikatora z kauczukiem

>>>

B. Świerz-Motysia, B. Jurkiewicz, M. Rajkiewicz 2010-09-09
Nowe termoplastyczne wulkanizaty - badania wstępne (j. ang.)

>>>

N. Czaja-Jagielska, F. Domka 2010-09-09
Badania nad wykorzystaniem bakterii glebowych Bacillus licheniformis oraz bakterii osadu czynnego w procesie biodegradacji celulozy i folii zawierających celulozę

>>>

A. Niekraszewicz, D. Ciechańska, M. Wiśniewska-Wrona, G. Strobin, H. Pospieszny, L. B. Orlikowski 2010-09-09
RAPID COMMUNICATION: Badania możliwości zastosowań produktów biodegradacji mikrokrystalicznego chitozanu (j. ang.)

>>>