English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

Polimery, nr 3/2005

J. Stasiek 2011-05-31
Współczesne technologie i urządzenia do wytłaczania folii metodą wytłaczania z rozdmuchiwaniem. Cz. I. Wytłaczanie z rozdmuchiwaniem folii z tworzyw polimerowych

>>>

F. Mustata, I. Bicu 2011-05-31
Polihydroksyeteroestry z kwasów żywicznych (j. ang.)

>>>

J. Chłopek 2011-05-31
Wpływ naprężeń i środowiska biologicznego na trwałość implantów polimerowych

>>>

J. Garbarski, M. Fabijański 2011-05-31
Właściwości wysokoudarowego polistyrenu uniepalnionego przy użyciu wodorotlenku magnezu i modyfikowanego trójblokowym kopolimerem styren/butadien/styren

>>>

G. Janowska, L. Ślusarski, P. Rybiński 2011-05-31
Analiza termiczna spęcznionych siarkowych wulkanizatów kauczuku butadienowo-akrylonitrylowego

>>>

P. Postawa 2011-05-31
Skurcz przetwórczy wyprasek a warunki wtryskiwania

>>>

P. Kikolski, E. Dłuska-Smolik, A. Bolińska 2011-05-31
Metodyka oceny biodegradowalności polimerów w badaniu ich przydatności do odzysku organicznego w wyniku kompostowania

>>>

Z. Dobkowski 2011-05-31
RAPID COMMUNICATION: Przewidywanie czasu życia materiałów polimerowych z zastosowaniem pomiarów OIT metodą DSC

>>>

J. Zieliński, J. Polaczek, D. Dobrzyńska, T. Zieliński, S. Dubrawski, Z. Machowska 2011-05-31
RAPID COMMUNICATION: Mieszaniny żywice węglowodorowe/polimery jako prekursory węgla błyszczącego

>>>

A. Shyichuk, G. Tokaryk 2011-05-31
RAPID COMMUNICATION: Porównanie metod wyznaczania wydajności sieciowania makrocząsteczek z danych analizy żel-zol

>>>