English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

Polimery, nr 3/2001

R. Ukielski 2014-06-18
Wpływ długości bloków poliamidowego i polieterowego na strukturę i właściwości elastomeru poli[(tereftalan tetrametylenu)-blok-(oksytetrametylen)-blok-(laurynolaktam)]

>>>

J. Jakubiak, J. F. Rabek 2014-07-14
Trójwymiarowa (3D) fotopolimeryzacja w stereolitografii. Część II. Technologie trójwymiarowej fotopolimeryzacji (j. ang.)

>>>

L. A. Rishina, L. S. Shibryaeva, A. B. Gilnum, N. P. Bessonova, T. A. Ladygina. D. P. Shashkin 2014-07-14
Strukturalne przemiany w anizotaktycznym polipropylenie poddanym działaniu plazmy o małej częstotliwości (j. ang.)

>>>

L. L. Semyonycheva, D. F. Crishin, l. S. Illichev, A. N. Artemov 2014-07-14
(Areno)trikarbonylowe kompleksy chromu(0) w syntezie polimerów zawierających metal opartych na monomerach winylowych (j. ang.)

>>>

R. Sikora, E. Sasimotoski 2014-07-14
Przepływ poprzeczny tworzywa w ślimakowym układzie uplastyczniającym

>>>

T. Klepka 2014-07-14
Wskaźniki charakteryzujące wzajemne oddziaływanie rury osłonowej i kabla optotelekomunikacyjnego

>>>

J. Pelka, E. Kowalska 2014-07-14
Modyfikacja tworzyw termoplastycznych włóknami celulozowymi z makulatury. Cz. I. Kompozycje poli(chlorku winylu) z włóknami celulozowymi z makulatury

>>>