English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

Polimery, nr 2/2010

J. Łukaszczyk, M. Śmiga-Matuszowicz 2010-07-15
Polimerowe i kompozytowe cementy kostne oraz materiały pokrewne. Cz. II. Kompozycje resorbowalne i wykazujące aktywność biologiczną

>>>

J. Jęczalik, M. Baumann 2010-07-15
Synteza i fotoutwardzanie metakrylouretanów z polibutadienoli o różnych ciężarach cząsteczkowych

>>>

J. Paciorek-Sadowska, B. Czupryński, J. Liszkowska, W. Jaskółowski 2010-07-15
Nowy poliol boroorganiczny do produkcji sztywnych pianek poliuretanowo-poliizocyjanurowych. Cz. II. Otrzymywanie sztywnych pianek poliuretanowo-poliizocyjanurowych z zastosowaniem nowego poliolu boroorganicznego

>>>

K. Piszczek, J. Tomaszewska, T. Sterzyński 2010-07-15
Wpływ temperatury poli(chlorku winylu) na stan równowagi procesu żelowania (j. ang.)

>>>

S. Oprea 2010-07-15
Synteza i właściwości nowych elastomerów poliuretanowych: wpływ segmentów sztywnych (j. ang.)

>>>

M. Żenkiewicz, J. Richert, P. Rytlewski, K. Moraczewski, M. Stepczyńska 2010-07-15
Wybrane właściwości kompozytów polipropylenu z szungitem

>>>

J. Sentek, Z. Rżanek-Boroch, M. Brykała, K. Schmidt-Szałowski 2010-07-15
Zastosowanie impulsywnego wyładowania barierowego do osadzania na folii polietylenowej powłok ze związków krzemu (j. ang.)

>>>

I. Korus 2010-07-15
Usuwanie jonów Pb(II) w procesie ultrafiltracji wspomaganej działaniem polielektrolitu (j. ang.)

>>>

E. Gurdzińska, J. Zieliński, B. Liszyńska, T. Brzozowska, B. Osowiecka, W. Ciesińska 2010-07-15
Utylizacja odpadów polistyrenu spienionego w kompozycjach z wtórnymi bitumami naftowymi

>>>