English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

Polimery, nr 2/2006

S. Slomkowski 2010-09-13
Hybrydowe materiały polimerowe do zastosowań medycznych

>>>

R. Reisfeld 2010-09-13
Domieszkowane układy polimerowe wytwarzane metodą zol-żel: właściwości optyczne i potencjalne zastosowanie przemysłowe

>>>

F. Guida-Pietrasanta 2010-09-13
Silikony „hybrydowe” - przegląd fluorowanych i niefluorowanych siloksanów polisilalkilenowych lub polisilarylenowych

>>>

J. Kijeński, O. Osawaru 2010-09-13
Modyfikowane tlenki metali grup głównych układu okresowego jako potencjalnie aktywne napełniacze polimerów

>>>

J. Kozakiewicz, M. Zielecka, A. Koncka-Foland, E. Bujnowska, A. Szulc 2010-09-13
Polimerowe dyspersje hybrydowe zawierające silikony, przeznaczone do zastosowania jako materiały na powłoki

>>>

M. Obłój-Muzaj, M. Zielecka, J. Kozakiewicz, A. Abramowicz, A. Szulc, W. Domanowski 2010-09-13
Polimeryzacja chlorku winylu w obecności nanonapełniaczy - wpływ na kształt i morfologię ziarna PVC

>>>

T. Laubender, J. Greene 2010-09-13
Poprawa właściwości powłok przez użycie hybrydowych silikonów z organicznymi grupami funkcyjnymi

>>>

K. Pielichowski, A. Leszczyńska 2010-09-13
Nanokompozyty polioksymetylenu z montmorylonitem - badania wstępne

>>>

T. Sterzyński, M. Kubczak 2010-09-13
RAPID COMMUNICATION: Wysokonapełnione kompozyty polietylen/metaołowian baru do zastosowań w bipolarnych akumulatorach kwasowo-ołowiowych

>>>