English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

Polimery, nr 2/2005

J. Kijeński, W. Skupiński 2011-05-31
Syndiotaktyczny polistyren, kopolimery styren/etylen i ich mieszanki z innymi polimerami

>>>

W. Mazela, P. Czub, J. Pielichowski 2011-05-31
Zastosowanie żywic epoksydowych w elektronice i optoelektronice. Cz. II. Sposoby zmniejszania palności żywic epoksydowych stosowanych w przemyśle elektronicznym

>>>

T. Jachowicz 2011-05-31
Rozwiązania konstrukcyjne zespołów zamykająco-otwierających wtryskarek

>>>

D. Stawski, S. Połowiński 2011-05-31
Polimeryzacja kwasu itakonowego (j. ang.)

>>>

P. Król, B. Król, K. Skrzypiec 2011-05-31
Wizualizacja struktur nadcząsteczkowych w jonomerach poliuretanowych metodą mikroskopii sił atomowych

>>>

P. Prowans, M. El Fray, J. Jursa 2011-05-31
Badania degradacji i toksyczności ogólnoustrojowej multiblokowych kopolimerów poli(alifatyczno/aromatyczno-estrowych) (j. ang.)

>>>

H. Janik, J. Vancso 2011-05-31
Wpływ usieciowania segmentów sztywnych na morfologię i właściwości mechaniczne segmentowych poliestrouretanów (j. ang.)

>>>

M. Oleksy, M. Heneczkowski 2011-05-31
Modyfikowane bentonity jako aktywne adsorbery par styrenu

>>>