English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

Polimery, nr 2/2001

W. Kuran 2014-06-18
Polimeryzacje polegające na wzroście łańcucha w wyniku addycji i na wzroście stopniowym, katalizowane kompleksami metali przejściowych wyższych podgrup (wersja ang.)

>>>

E. Andrzejewska 2014-06-18
Fotoinicjowana polimeryzacja monomerów wielofunkcyjnych

>>>

W. M. Rzymski 2014-06-18
Strukturalne uwarunkowania przetwórstwa i zastosowania elastomerów

>>>

E. Bociąga 2014-06-18
Podstawowe problemy trybologiczne układów uplastyczniających maszyn przetwórczych

>>>

W. Ochędzan-Siodłak, M. Nowakowska, B. Nowak 2014-06-18
Katalizator tytanowy na bimetalicznym nośniku magnezowym (wersja angielska)

>>>

A. Wojtala 2014-06-18
Wpływ właściwości oraz otoczenia poliolefin na przebieg ich fotodegradacji

>>>

J. Szafko, B. Pabin-Szafko 2014-06-18
Efekt solwatacji w termicznym rozkładzie 2,2'-azoizobutyronitrylu w mieszaninach akrylonitrylimetakrylan metylu w rozcieńczonych roztworach n,n-dimetyloformamidu (wersja angielska)

>>>

M. Wejchan-Judek, J. Polus, B. Doczekalska, H. Pertek 2014-06-18
Trimeryzacja izocyjanianu 3-izocyjanianometylo-3,5,5-trimetylocykloheksylu (IPDI) - Komunikat szybkiego druku (wersja angielska)

>>>